Torestorp ligger i Västergötland och knalleland. På vår hemsida kan du hitta vår släkts anor tillbaka i tiden. Där finns torpare, bönder, soldater, fåraherdar, präster, ärkebiskopar, kungar och kejsare. Göran arbetar som motorskadespecialist på Folksam i Göteborg, Irenes arbetsplats är Kullabyns servicehus i Torestorp där hon arbetar som undersköterska. Vi som bor på Lilläng är Irene och Göran dessutom  består familjen av en utflugen son Conny.

Irene och Göran Weiler Tån Lilläng S-51193 Torestorp Sverige 
mailto:irene@weiler.se
  mailto:goran@weiler.se


senast uppdaterad
2008-03-01